Katolsk dialog
FORSIDE INDLÆG

UDGIVNE BLADE

LINKS OM OS

 

Katolsk Dialog & Information er et tidsskrift med den katolske kirke som ståsted med fokus på teologi, spiritualitet og samfund med det 2. Vatikanerkoncil som retningspil

Udkom som papirudgave 2006-14, 4 gange årligt


 kh.loehrer@gmail.com

tel: 38 28 84 47

På denne hjemmeside kan du læse
tidligere numre

Hjemmesiden supplerer bladet med diverse artikler.

 

Apostlenes
omfavnelse

 

 

Katolsk dialog
og information
arbejder på at
overvinde skel

Økumeni samt
andre religioner
og kirkens forhold
til verden har vores
fulde interesse

 


 

 

 

Ikonen er
skrevet af
Birthe Raundahl
Mikkelsen
i 2007

Peter og Paulus