Please select an item.
Katolsk Dialog
FORSIDE INDLÆG UDGIVNE BLADE LINKS OM OS

Redaktionen

Hans Christensen
Dan Eriksen
Karlheinz Löhrer
Peter G. Rasmussen
Kjeld Wogensen

Webmaster:

Kjeld Wogensen

 

Katolsk Dialog & Information præsenterer sig selv som et forum for teologi, spiritualitet og samfund.

Med den katolske kirke som ståsted og udgangspunkt har økumenien samt andre religioner og kirkens forhold til verden Katolsk Dialog & Informations fulde interesse.

Katolsk Dialog & Information hænger ikke „frit i luften“. Som altid er også den historiske dimension vigtig. Kadi stiller sig midt i kirkens historiske udvikling. Konkret betyder det at det sidste historiske vejskel på kirkens vej, nemlig Det Andet Vatikankoncil er retningsgivende for Kadi. Den reformproces, som blev indledt med koncilet, ønsker Katolsk Dialog & Information at støtte og fremme.

Katolsk Dialog & Information vil mere end blot formidle kendskab til fakta og begivenheder (som nyhedsbrev), men vil derudover være reflekterende og uddybende. Det indebærer:

  • m.h.t. teologien, at Katolsk Dialog & Information reflekterer over tidligere og nuværende teologiske meninger og holdninger, over kirkelige udtalelser og konkret kirkelig praksis,
  • m.h.t. spiritualitet, at Katolsk dialog og information redegør for, hvilke konsekvenser en troende erkendelse, som er vokset ud af sådanne refleksioner, har for et kristent samfund og for den enkelte kristnes holdning og handlen i hverdagen,
  • m.h.t. samfundet, at Katolsk dialog og information arbejder for at overvinde det gamle skelmellem „kirken og verden“. At være „verdens lys“, „jordens salt“ og en „surdej“ peger klart på det medansvar, vi som kristne har for verdens gang. Katolsk Dialog & Information vil bidrage til, at de problemer, verden konfronteres med, løses i lyset af evangeliet, dvs. i lyset af Jesu egne holdninger og handlinger.

Følgende nøgleord skal være normgivende for redaktionens arbejde:

Mangfoldighed, perspektiv, plads til flere vinkler, åbenhed overfor samtale, plads til gamle, glemte sandheder, vilje til at grave dybere, udfordring til dialog.

Redaktionen

September 2005